Еко енергия добивана чрез тротоарни плочки

Възобновяем енергоизточник

Възобновяем енергоизточник

Овладяването на енергията от ходенето Ви нагоре-надолу, великобританската компания Pavegen Systems планира да захрани пътя, по който вървите. Гумените тротоарни плочки, изработени от 100% рециклирани гуми, се притискат всеки път, щом стъпите на тях. Генерираната кинетична енергия се преобразува в електрическа и се съхранява вътре в плочката. Много малък процент (около 5%) от тази енергия кара плочките да светят, а останалите 95% захранват околните консуматори като се започне от уличното осветление до цифрови информационни дисплеи и друга съседна електроника.

28.10.2012 12:10