Вода в кутия

Вода в еко кутия от хартия

Вода в еко кутия от хартия

Наричайки себе си „отчасти компания за устойчиво управление на водите, отчасти филантропски проект, отчасти арт проект, и напълно любопитен“ Boxed Water Is Better проектира картонена кутия от 85% отговорно изсечени дървета – далеч по-екологична в сравнение с типичните пластмасови бутилки. В допълнение на това, че е направена от зелени материали, картонената кутия заема малко пространство в сгънато състояние, спестява пари и енергия. След като жаждата на клиента е задоволена, картонената кутия може да бъде рециклирана в пунктовете за рециклиране на хартия в която и да е държава. Освен това, компанията планира да дари 20 процента от приходите си в подкрепа на организациите за опазване на околната среда и водите.

28.10.2012 11:41