Бизнес английски език

бизнес английски

бизнес английски

От втората половина на миналия век английския се наложи като основен език за бизнес комуникация. Бизнес английският стана задължителен за хора които искат да работят в сферите като  информационните технологии, фармацевтичната, авиационната, компютърната индустрия и много други.Основната му разлика от общия английски е специфичната му лексика, която е необходима за писане на служебни имейли и отчети, представяне на презентации, водене на бизнес разговори, провеждането на бизнес срещи и телефонни разговори, участване в събрания и осъществяване на телеконферентни връзки. Курсове по бизнес английски се фокусират върху конкретната цел на обучаващият се и професионалната му насоченост.

За тези, които се чудят дали им е нужен бизнес английския е добре да знаят, че първо трябва да усвоят на добро ниво общият английски език и след това да усвоят и усъвършенстват и бизнес английския си, тъй като той е много важна част от професионалното им развитие.
Със сигурност може да кажем, че бизнес английският е задължителен. Независимо дали сте се насочили към работа в чужбина или страната. Владеенето на бизнес английски е задължително изискване, към насочилите се за работа в маркетинга, производството, финансовите услуги и работа в офис.

На разположение на желаещите да изучават бизнес английски език са различни школи, които извършват подготовка на кандидати, които желаят да се явят на изпити за получаване на сертификати за ниво на владеене на езика.
Пример за това е изпитът BEC – признат и използван от множество банки, сред които е и Световната банка, някои от организациите на Обединените нации, като средство за външна оценка на ниво на владеене на езика при наемане на нов персонал.
BEC се разделя на три нива:
– BEC Preliminary е насочен към говорещите разговорен английски език на ниско до средно ниво, както и за желаещите да се подготвят за бизнес кариера. Тази част отговаря на ниво В1 от Общоевропейската езикова рамка.

– BEC Vantage е за владеещите английски език на средно ниво. Отговаря на ниво В2 от Общоевропейската езикова рамка.
– BEC Higher е за владеещите английски език на високо ниво на кото им предстои да започнат или вече имат своя бизнес кариера. Тази трета част съответства на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка.
Независима дали сте изучавали английски или сега започвате, ако сте се насочили към бизнес кариера за вас е задължително да усвоите бизнес английския език, за да имате по-голяма възможност за реализация в желаната от вас сфера на съвременния бизнес.